For fulle seil

Av Arne Vinje Gunnerud (2002)

Om kunstverket

Skulpturens dominerende form er seilet som er fylt med vind og går over i den avrundete båtformen. Ettersom skulpturen står utenfor sykehuset som skal ta vare på liv, kan seilføringen tolkes som en rask, sikker og målrettet navigering. Kilde: Anne Marie Falck, Skulptur i Arendal, 2004

Relaterte artikler