Conquistador

Av Arne Vinje Gunnerud (1973)

Om kunstverket

KUBEN har en permanent samling av Gunneruds skulpturer. https://www.kubenarendal.no/opplev-paa-kuben/utstillinger/arne-vinje-gunnerud/

Relaterte artikler