Løven Markus

Av Arne Vinje Gunnerud (1957)

Om kunstverket

KUBEN har en fast samling av Gunneruds skulpturer https://www.kubenarendal.no/opplev-paa-kuben/utstillinger/arne-vinje-gunnerud/

Arne Vinje Gunnerud

Les mer...

Relaterte artikler