Clambre, Scramble, Crawl (Hold fast)

Av Signe Solberg (2021)

Om kunstverket

Signe Solbergs skulptur «Clamber, Scramble, Crawl» beveger seg horisontalt i et strekk på 25 meter langs fjellveggen. Den er i patinert kobber der den blågrønne fargen vil være intens de første årene, for så å mørkne ettersom den utsettes for vær og vind. Platene er skarpt avgrensede, i likhet med selve bruddets formasjoner. Materialbruken kan relateres til metallskrotet som fyller gruvene som ble brukt som avfallsdeponi etter at gruvedriften var innstilt.

Kilde: Bomuldsfabriken kunsthall

Signe Solberg

Les mer...

Relaterte artikler