Traversatorie

Av Jonas Høgli Major (2018)

Om kunstverket

Den skulpturelle gangbroen leder fra kunsthallens tredje etasje og inn i gruveanlegget. Materialet er stål, et naturlig valg ettersom det var jern som ble hentet ut av dagbruddet i Torbjørnsbu gruver. Den rustrøde fargen går igjen i deler av den stedegne bergarten med dens naturlige forekomster av jernmalm, og gangbroens løp er inspirert av topografien rundt. Materialvalget kan også sees på som en tilbakeføring av jern til gruvene.

"Traversatorie" spiller både en skulpturell og en tilretteleggende rolle for observasjonen av sammenstillingen av kulturhistorisk landskap, overgrodde søppelfyllinger og kunst i Harald Solbergs kuratoriske verk "Kunstarena Torbjørnsbu gruver"

Kilde: Jonas Høgli Major

 • Kunstner:
  Jonas Høgli Major
 • Tittel: Traversatorie
 • Kategori: Skulptur
 • År 2018
 • Teknikk: Blandingsteknikk
 • Beskrivelse teknikk/medie Stål, tre, betong og glass
 • Beskrivelse størrelse Broen er 152 meter lang og 15 meter over bakken på det høyeste
 • Sted Bomuldsfabriken kunsthall
 • Plassering Gangbroen starter i 3. etasje i Bomuldsfabriken

Jonas Høgli Major

Jonas Høgli Major er fra Arendal hvor han ble født i 1983. Han er utdannet ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, The Bartlett School of the built environment i London og Einar Graun...

Les mer...

Relaterte artikler