Meditasjon

Av Trygve Dammen (1945)

Om kunstverket

Skulpturen "Meditasjon" er Arendals minnesmerke over byens falne i 2. verdenskrig. Den ble avduket 8. mai 1955 med over 1000 personer til stede. Forut for avdukingen lå ti år med pengeinnsamlinger og diskusjoner om hvorvidt navnene på de falne skulle være med eller ei. Det ble bestemt å utelate navnene. Diskusjonen ble imidlertid tatt opp igjen da det nærmet seg 70-årsdagen for fredsslutningen. Det viste seg at Arendal var den eneste kommunen i fylket uten et krigsminnesmerke med navn på de omkomne. 8. mai 2015 ble fire bautaer med navn og stilling på de 117 arendalitter som falt under 2. verdenskrig avduket. Navnene er støpt inn på bronseplater. Samtidig ble inskripsjonen på sokkelen endret fra «TIL MINNE 1940 - 1945» til «TIL MINNE 1939 - 1945».

Relaterte artikler