Meditasjon

Av Trygve Dammen (1945)

Om kunstverket

Krigen

Da den tyske torpedobåten «Greif» fosset inn Galtesund den tåkete morgenen 9. april 1940 og la til ved Hotelbrygga, kom krigen til Arendal. Tyske soldater på sykler fartet rundt i byen og overtok raskt steder som politistasjonen, telegrafen og kabelstasjonen i Stølsviga.

Da freden kom fem år senere, var 117 arendalitter falt i krigshandlinger, i alt 116 menn og én kvinne. Av disse var nærmere hundre sjøfolk, svært mange av dem var i 20- eller 30-årene da de døde. De øvrige falne var ansatt i det sivile eller offentlige. På minneplatene finner vi både politifolk og lærere, en forsikringsagent og en bussjåfør.

Ved krigsutbruddet i 1939 var den norske handelsflåten den fjerde største i verden, og talte over 1 000 skip og 30 000 sjøfolk. Etter angrepet på Norge tok tyskerne kontroll over norske skip i tyskkontrollerte havner. Norske skip i åpent farvann ble beordret til å søke norsk, tysk eller nøytral havn. Alle skipssjefene nektet, og gikk inn i krigen på de alliertes side.

Sjøfolkene om bord fikk ikke mønstre av, men måtte fortsette i utenriksfarten gjennom krigen. Skipene seilte ofte i konvoi med drivstoff, krigsmateriell og sivile forsyninger. I tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver måtte mannskapet nå forholde seg til bombefly, ubåter, miner og fiendtlige overflatefartøyer som alle hadde som mål å sprenge og senke skipene de var om bord i. Det var selvsagt en voldsom psykisk påkjenning. Det var også mange som seilte i den såkalte hjemmeflåten, dvs. i norsk og nordiske farvann.

Frem til freden i 1945 mistet uteflåten 473 skip og ca. 3 700 krigsseilere. Hjemmeflåtens tap var 199 skip og 1 133 personer. Fra østre Agder seilte 2 784 sjøfolk under krigen, og 360 av dem mistet livet.

Skulpturen Meditasjon er Arendals minnesmerke over byens falne under 2. verdenskrig. Den ble avduket 8. mai 1955 med over 1 000 personer til stede. Forut for avdukingen lå ti år med pengeinnsamlinger og diskusjoner om hvorvidt navnene på de falne skulle være med eller ei. Det ble bestemt å utelate navnene.

Diskusjonen ble imidlertid tatt opp igjen da det nærmet seg 70-årsdagen for fredsslutningen. Det viste seg at Arendal var den eneste kommunen i fylket uten et krigsminnesmerke med navn på de omkomne. 8. mai 2015 ble fire bautaer med navn og stilling på de 117 arendalitter som falt under 2. verdenskrig avduket. Navnene er støpt inn på bronseplater. Samtidig ble inskripsjonen på sokkelen endret fra «TIL MINNE 1940 - 1945» til «TIL MINNE 1939 - 1945».

Kilder:

Sjøfartsmuséet

avtrykk.no

snl.no

Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Trygve Dammen

Les mer...

Relaterte artikler