Christian Poppe

Av Arne Vinje Gunnerud (1993)

Om kunstverket

Relieffet ble avduket 6. august 1993 på det som ville vært Poppes 75-års dag hvis han hadde levd. Samtidig ble plassen nær relieffet døpt "Christian Poppes plass." Året før, i 1992, ble arbeidet med å ta vare på arkitekturarven på Nedre Tyholmen belønnet med Europa Nostras medalje. Christian Poppe var helt sentral i dette arbeidet.

I 1964 var det vedtatt å rive bygningene i dette området. I 1970 sto bygningene fortsatt og Tyholmens Venner med Christian Poppe som formann ble stiftet med bevaring av Tyholmen som mål - noe de heldigvis lyktes med. Foruten sitt engasjement for Tyholmen registrerte og formidlet Poppe Arendals historie i tekst, ord og tegninger. Inskripsjonen på relieffet er: CHRISTIAN POPPE 1918 1986 TYHOLMENS BEVARER

Kilde: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal. 2004

Arne Vinje Gunnerud

Les mer...

Relaterte artikler