Arendal og Froland politistasjon

Om kunstverket

I mai 2016 åpnet Arendal og Froland politistasjon. Den inneholder funksjoner som arrest, politivakt, skytebane og utrykningsfunksjoner i tillegg til kontorer og generelle oppgaver som utsteding av pass. Bygningskroppen er utformet av Filter arkitekter mens kunstner Edith Lundebrekke har utsmykket fasaden. Hun har brukt en repetisjon av fargede moduler som endrer seg etter hvordan betrakteren forflytter seg. På fasaden er det festet pulverlakkerte aluminiumsplater i klare farger mellom trespilene i byggets fasade. Sett fra en kant danner de gule og hvite bånd og fra den andre siden lager de klare overganger fra en farge til en annen. Mønsteret som oppstår kan gi assosiasjoner til både politiets logo og ordensbånd og til regnbuen, mangfold og toleranse. Bygget og kunsten skal sammen gjenspeile politiets kjerneverdier: Den myke og varme fasaden er imøtekommende overfor publikum, mens den resolutte og effektive kjernen viser politiet som autoritet. Kilde: Koro

Arkitekt: Filter arkitekter A/S

  • Tittel: Arendal og Froland politistasjon
  • Kategori: Arkitektur
  • Sted Åsbieveien 39

Relaterte artikler