Arendal vgs, avdeling Tyholmen

(1881)

Om kunstverket

Skolens historie går tilbake til 1805 da planene for "Den borgerlige realskole" i Arendal ble godkjent. Skolen skiftet lokaler og navn flere ganger, men i 1881 kunne elevene ta i bruk den nyoppførte skolebygningen på toppen av Tyholmen. Det var arkitekt Wilhelm von Hanno som tegnet skolen i datidens historisme-stil. Den karakteriseres ved at man fant inspirasjon i tidligere stilarter. von Hannos forbilde var middelalderborgen som kneiser på en høyde over bebyggelsen for øvrig. Opprinnelig huset bygningen også byens bibliotek og museum som til da hadde holdt til i "Sløyden" vis a vis. Fra rundt 1910 het skolen "Arendal offentlige høiere almenskole". Da den siste realskoleklassen var ferdig i 1971 skiftet den på nytt navn og ble Arendal gymnas. I dag er det offisielle navnet Arendal videregående skole avdeling Tyholmen. Adressen er Kirkebakken 8.

Kilde: Fortidsminneforeningen

Se mer

Relaterte artikler