Det Lindvedske hus

(1710)

Om kunstverket

Det Lindvedske hus ble oppført rundt 1710 av familien Lindved. Det ble ombygd i 1765 og fikk da sitt nåværende utseende. Huset er malt i sine opprinnelige farger og er blant de best bevarte rokokkohusene i landsdelen. Husets første eier var Ove Nielsen Lindved som var byens første postmester. Da fungerte huset også som postkontor. Familien Lindved eide huset helt til 1895.

Opprinnelig lå huset ved enden av kirkebasaren og da Trefoldighetskirken ble ferdig i 1888 ble det Lindvedske hus liggende nærmest vegg i vegg med den. I 1972 skulle City-gården bygges på samme sted. Det Lindvedske hus ble demontert og satt opp igjen på din nåværende plass noen år senere. I dag holder Arendal kunstforening og en kafé til i huset.

Kilde: Fortidsminneforeningen

Relaterte artikler