Det Aalholmske hus

(1739)

Om kunstverket

Dette huset i barokkstil ble oppført i 1739 av Niels M. Aalholm. I 1854 ble fasaden endret i senempirisk stil, en stil som er beholdt til i dag. I 1916 gikk huset ut av familiens eie. Aalholm var toller og handelsmann og eide bl.a. Hove gård. En del av tømmeret i huset skal stamme fra skogen på Hove. På 1700-tallet hadde mange hus en stenmurt, innebygd kjeller, og dette huset har også det. Det Aalholmske hus er et spesielt hus i den forstand at det har beholdt sin størrelse og form i nærmere 300 år. Det er det eneste huset som ligger slik de fleste husene i Arendal en gang gjorde, med fasaden vendt mot sjøen og en egen brygge foran.

Huset kalles også "Huset med mannen på tåga". "Mannen på tåga" er figuren som står på taket rett over inngangen. Den var en del av en portal som ble laget til kong Christian 6. sitt besøk i 1733 og den fikk senere plass på hustaket. Den originale treskulpturen befinner seg på Kuben museum, mens den som i dag står på taket er en kopi i plast.

Kilde: Fortidsminneforeningen

Se mer

Relaterte artikler