Kløckers hus

(1826)

Om kunstverket

Huset er bygget i 1826 av Johannes Nicolai von Kløcker. Han var av tysk-dansk adelsslekt og ridder av Dannebrogordenen. I 1824 ble han utnevnt til Kongelig Toldinspektør i Arendal. Da han kom leide han husvære i nabohuset, men han kjøpte snart eiendommen til byens postmester for å bygge seg en standsmessig bolig. Det har stått hus på tomten siden 1670-tallet.

Kløckers hus er bygget i empirestil og påvirket av samtidig arkitektur i København. Huset ble i slekten i fire generasjoner. I 1982 ble det solgt til Stiftelsen Kløckers hus og ble gjort om til et museum som viser hvordan en velstående byborgerfamilie levde på 1800-tallet.

Huset er i tre etasjer og har høyreist valmtak. I første etasje finner vi i dag en gammel krambod hvor interiøret er hentet fra en gammel landhandel i Nesgrenda ved Tvedestrand. Andre etasje inneholder fullt møblerte rom med gjenstander helt tilbake fra 1700-tallet. Ballsalen i tredje etasje brukes til ulike møter og arrangementer. Her er også to rom innredet som hjemmet til en matrosfamilie og en stor utstilling av flaskeskuter. Bygningen ble fredet i 1984. På ytterveggen henger Europa Nostra-prisen som Tyholmen ble tildelt i 1992.

Kilde: Fortidsminneforeningen

Relaterte artikler