Løvolds hus

Om kunstverket

Her sto det opprinnelig to smale hus, men på 1770-tallet ble disse bygget sammen. I 1899 kjøpte Arendals Sjømandshjem huset. I 1933 ble det solgt videre til Arendals sjømandsforening som drev sjømannshjemmet og hadde foreningslokaler der frem til 1968. Da inngikk de en byttehandel med Arendal kommune som ønsket å rive huset for å gi plass til nybygg. Huset som Sjømandsforeningen fikk i bytte var Ellef Thommasøns hus hvor de fortsatt holder til.

Huset ble bestemt bevart i 1973. Fire år senere ble det sterkt skadd i brann, men det ble restaurert utvendig som kopi av det gamle og sto ferdig i 1979.

Relaterte artikler