Hammers hus

(1850)

Om kunstverket

Huset som opprinnelig lå her var fra slutten av 1600-tallet og en del mindre enn dagens, men vi vet ikke hvem som bygde det. I 1705 ble det imidlertid solgt fra enken etter Jens Gundersen til Ole Abrahamsen Falch. Etter noen år ble eiendommen på nytt solgt, denne gang til familien Herlofsen som satt på eiendommen i tre generasjoner. Huset var kjent som et svært selskapelig sted med mye mat, drikke og kortspill. Her lå både penger, skip og eiendommer i potten, og store verdier kunne skifte eier i løpet av en kveld. Den siste eieren i Herlofsen-slekten var Stian Bowman Herlofsen som måtte se både Hammers hus og andre eiendommer bli solgt på auksjon. Kjøper var Ole Pedersen Mørch fra Kristiansand som solgte eiendommen videre til kjøpmann Johan Joseph Kittel i 1809.

Etter Kittels død ble enken, Engel Birgitte Barch, boende i huset resten av livet. Da Arendals andre Trefoldighetskirke ble bygget i perioden 1832-36, åpnet hun hjemmet sitt slik at det fungerte som midlertidig kirke. I andre etasje kom en prekestol og et alter på plass. Her ble barn døpt og par viet. Neste eier var Simon Christian Hammer, og etter hans død overtok sønnen Joseph Hammer. Han var skipsreder, hollandsk konsul og en svært vellykket forretningsmann. Til godt inn på 1900-tallet var bygningen kjent som Joseph Hammers hus.

På 1850-tallet ble det bygd på en ekstra etasje i senempirestil og bygningen fikk sitt nåværende utseende.

Kilde: Arendals Tidende 28.-29. mai 2014

Relaterte artikler