Den gamle Toldboden

(1679)

Om kunstverket

Tømmer, toll og sjøfart

"Den gamle Toldboden" er ett av byens eldste bevarte hus. I 1679 oppførte Thomas Ellefsøn bygningen i barokkstil på en av de syv holmene som i dag utgjør Tyholmen. Huset ble bygget nesten 50 år før Arendal fikk bystatus, men allerede den gang var Arendal et sted i vekst.

Eksport av trelast og tømmer fra innlandet skulle bli selve bærebjelken for Arendalssamfunnet, og la grunnlaget for en voksende skipsflåte. Mange av de store formuene i byen ble bygd nettopp på trelast, skipsfart og skipsbygging, virksomheter som også var livsgrunnlaget for mange arbeider- og sjømannsfamilier. Skipene som seilte ut med tømmer hadde ofte med andre varer tilbake. Skipslaster ble fortollet før de kunne videreselges. Det gav inntekter til tolldistriktet og plasserte tollinspektørene blant byens viktigste borgere.

De eldste tollregnskapene fra Arendal tollsted er fra 1601-02, mens den eldste tollboden i Arendal ble bygget i 1676 av toller Kruuse. Huset ligger fortsatt på Teaterplassen. Kruuses bygning fungerte som tollbod helt til staten kjøpte Thomas Ellefsøns bygning i 1807. Den overtok som tollbod i Arendal som da var landets nest største sjøfartsby.

Huset har to etasjer, valmtak og kvister på tre sider. I likhet med mange andre hus i området var det ikke mulig å lage kjeller og første etasje ble helt eller delvis murt opp av gråstein. I dag kan man se en slik vegg på sydsiden av huset. Første etasje ble brukt til pakkbod og adkomst til resten av huset gikk via en stor utvendig trapp og svalganger. Dagens vinduer er fra rundt 1860, mens inngangsdøren i empirestil er fra 1811. Riksantikvaren har dokumentert at "Den gamle Toldboden" opprinnelig var malt blåsvart utvendig, en populær farge tidlig på 1700-tallet.

Kommunen overtok bygningen da byen fikk et nytt tollsted i 1932. Siden 1972 har eldresenteret hatt sine aktiviteter her. Toldboden ble satt i stand i 1972 og 1983. En omfattende restaurering både ut- og innvendig ble utført i 2013-14.

Kilde: Fortidsminneforeningen

Relaterte artikler