Sløyden

(1840)

Om kunstverket

Huset ble bygget i 1840 og het opprinnelig "Doctor Alexander Møllers Minde". Møller var distriktslege og Arendals representant på Eidsvoll i 1814. Det ble samlet inn en større pengegave til hans 50-års jubileum som lege. Midlene gikk til byggingen av dette huset hvor "Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum" som ble stiftet i 1832 flyttet inn. Det holdt til i huset fram til 1881 da samlingen ble flyttet til den nye Arendals offentlige høiere almenskole. Skolen tok samtidig den fraflyttede bygningen i bruk som sløyd- og håndarbeidssal, derav navnet Sløyden". På 1970-tallet ble det slutt med sløydundervisningen ved skolen, og man vurderte å flytte bygningen til museet på Langsæ. I dag er det er en av landets eldste spesialbygde museumsbygninger. Adressen er Kirkebakken 13.

Se mer

Relaterte artikler