Arendal Sjømandsforenings hus

(1711)

Om kunstverket

Huset ble bygget av Ellef Thomassøn i 1711, tolv år før Arendal fikk bystatus. Han var for øvrig sønn av Thomas Ellefsøn som bygde nabohuset (den gamle tollboden) allerede i 1679. Da faren døde flyttet Ellef tilbake til huset til faren, mens sønnen overtok dette huset. Familien Ellefsen bodde hele fire generasjoner i disse to husene. I 1805 kjøpte Morten Michael Kallevig bygningen, og bodde der til familiens nye hus (det gamle rådhuset) sto ferdig. Eksteriøret ble endret i 1840-årene til senempire, en stil huset fortsatt har. Medlemmer av familien Kallevig bodde i huset til midten av 1900-tallet. I 1968 ble det overdratt til Arendal Sjømandsforening.

I tillegg til hovedbygningen hadde både dette huset og Toldbodbygningen en rekke uthus som stall, fjøs, sjøboder og pakkhus. Inntil en gang på 1960-tallet sto det også et stort kornmagasin her. På utsiden av Sjømandsforeningens hus lå det en hage og helt ytterst mot sjøen lå "De gule boder" som var et pakkhus i fire etasjer. Disse to bygningene, Toldboden og Sjømandsforeningens hus, lå på en egen holme som ble kalt Toldbodholmen. Holmen var skilt fra resten av Tyholmen av det trange sundet Smalsundet som fulgte dagens gateløp bort til Teaterplassen. I dag er bolighuset og en rød bod med steinmurt sokkel det som er igjen.

Kilde: Byvandring i Arendal 1993

  • Tittel: Arendal Sjømandsforenings hus
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1711
  • Sted Nedre Tyholmsvei

Relaterte artikler