Thommesen-gården

Av Nestor Georgius Thomassen (1872)

Om kunstverket

Midt i juli 1868 opplevde Arendal den største bybrannen i byens historie da hele 94 hus gikk tapt. Den unge, nyutdannede arkitekten Nestor Georgius Thomassen bosatte seg i byen og fikk i oppdag å tegne flere store og markante bygninger som fortsatt preger byen, deriblant Thommesen-gården. I likhet med andre bygninger fra Thomassens hånd, har den klassisistiske trekk og en rik bruk av puss og stukkdekor.

Thommesen-gården var ferdig i 1872 og brukt som kombinert bolig og forretningsgård for firmaet Thommesen & Søn. Bygården er restaurert i samråd med Riksantikvaren og sto ferdig i 1983. I 1990 ble den tildelt Aust-Agder fylkes bygningsvernpris.

Kilde: Arendal byleksikon 2017 og Kuben

Relaterte artikler