Thommesen-gården

Av Nestor Georgius Thomassen (1872)

Om kunstverket

En ny by reiser seg av asken

Midt i juli 1868 opplevde Arendal den største bybrannen i byens historie. Den startet på vedloftet i en bygning på Torvet. Uheldigvis spredte den seg til nabohuset hvor det ble oppbevart en tønne krutt! Da den eksploderte var katastrofen et faktum, og hele 94 hus i sentrum gikk tapt. Tyholmen ble beskyttet av vannet i Pollen og kanalene som den gang lå åpne i dagen, og unngikk flammene.

Etter denne brannen ble det innført murtvang, dvs. at nybygg i sentrum skulle bygges i mur og ikke av tre. Påbudet forandret byens utseende totalt. Konglomeratet av store og små, høye og lave trehus som før lå tett i tett mellom kanalene var borte for alltid, og man startet nærmest med blanke ark. Resultatet ble at Den indre Poll (det som i dag er Torvet) og kanalene inn til denne ble fylt igjen med restene av de nedbrente husene. Deretter ble det anlagt rette gateløp og hus med klassisistiske trekk på hver side av gatene. De rette gateløpene ville gjøre det enklere å få fram brannslukningsutstyr, og skapte avstand mellom husene på hver side av gaten slik at en eventuell ny brann ikke ville spre seg så fort.

Den unge, nyutdannede arkitekten Nestor Georgius Thomassen så muligheter i den nedbrente byen med velstående borgere. Han bosatte seg i Arendal og fikk i oppdag å tegne flere av de store og markante bygningene som fortsatt preger byen, deriblant Thommesen-gården. I likhet med andre bygninger fra Thomassens hånd, har den klassisistiske trekk og en rik bruk av puss og stukkdekor.

Thommesen-gården var ferdig i 1872 og ble brukt som kombinert bolig og forretningsgård for firmaet Thommesen & Søn. Bygården er restaurert i samråd med Riksantikvaren.

Kilder:

Arendal byleksikon 2017

Kuben museum

Nestor Georgius Thomassen

Les mer...

Relaterte artikler