Statsraad Helliesen

Om kunstverket

Henrik Laurentius Helliesen ble født i Bodø i 1824. Han var amtmann i Nedenes amt i 1860-63. I 1862 representerte han Arendal og Grimstad på Stortinget. I årene 1863-84 var han med korte avbrudd skiftevis finansminister og medlem av den norske statsrådsavdelingen i Stockholm som bl.a. ledet arbeidet med myntreformen i 1875, dvs. innføringen av kroner og øre som myntenhet. I 1871 ledet Helliesen Indredepartementet (innenriksdepartementet) noen måneder. I 1884 var han kirke- og undervisningsminister i drøyt tre uker før han som en av syv statsråder ble felt i en riksrettssak mot regjeringen Selmer. Saken dreide seg om å få slutt på kongen og regjeringens vetorett og at statsråder måtte stå til ansvar for sine beslutninger overfor Stortinget. Fra 1885 var Helliesen ansatt i tollvesenet i Kristiania og året etter ble han igjen valgt inn på Stortinget, denne gang for det nystiftede partiet Høyre. Helliesen hadde Storkorset av St. Olavs Orden og Storkorset av Svenska Nordstjärnan. I fritiden tegnet Helliesen akvareller med motiver fra Kristiania. Han døde i 1900 i Fåberg ved Lillehammer.

  • Tittel: Statsraad Helliesen
  • Kategori: Billedkunst
  • Stil: Portrett
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Arendal gamle rådhus
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Relaterte artikler