Skipsreder Anders J. Mørland

Av Ingemund Berulvson (1961)

Om kunstverket

Under portrettet er det gravert:

"Skipsreder Anders J. Mørland Fra Arendal Sjømannsforening i takknemlig erindring om hans innsats ved oppførelsen av Arendal Sjømannsskole."

Ingemund Berulvson

Les mer...

Relaterte artikler