Dybdahls zoologiske plancher

Av Peter Dybdahl

Om kunstverket

Serien "Dybdahls Zoologiske planscher" består av 64 plansjer som ble illustrert av Peter Dybdahl. Han ble født i Rissa i Trøndelag i 1842. 20 år gammel ble han lærer i Østerdalen. To år senere kom han tilbake til Trondheim hvor han først var lærer ved Ilens almueskole, deretter ved Vår Frue sogns almueskole før han 24 år gammel ble ansatt ved Guttebetalingsskolen. Samtidig underviste han i naturfag ved Katedralskolen. Dybdahl skrev blant annet en lærebok i anatomi og helselære og han tegnet og utgav et botanisk Norges-kart. Fra 1881 og utover lagde han det store zoologisk plansjeverket vi viser deler av her og som han ble belønnet for både i Norge og England. Plansjene ble utgitt av forskjellige forlag og trykket ved diverse trykkeri. I 1909 fikk Peter Dybdahl Borgerdådsmedaljen. Han døde i 1912.

Kilde: DigitialtMuseum og Adresseavisa

  • Kunstner:
  • Tittel: Dybdahls zoologiske plancher
  • Kategori: Annet
  • Sted Sandnes skole
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Relaterte artikler