Skoleplansjer

Om kunstverket

Dette er en blanding av danske og svenske plansjer som var i vanlig bruk i norske skoler. Originalene ble malt av anerkjente kunstnere. Nils Asplund som levde fra 1874 til 1958 var en svensk kunstner. Han studerte ved Tekniska skolan i Stockholm, på Konstakademien og var deretter elev av Julius Kronberg. Han foretok studiereiser til flere europeiske land. Han er kjent for sine altertavler og offentlige utsmykninger og mange barn kjenner ham gjennom skoleplansjene han illustrerte på 1930- og 1940-tallet.

Vilhelm Theodor Fischer ble født i Danmark i 1857. Han ble utdannet ved kunstakademiet i København og foretok studiereiser til Tyskland på 1890-tallet. Hans foretrukne motiver var dyr og landskap. Tidlig i sin karriere malte han ofte husdyr, men senere ble særlig fugler et yndlingsmotiv for ham. Han var dessuten glad i å skildre det flate, danske kystlandskapet og la gradvis mer vekt på dyrenes samspill med naturen. Foruten å lage malerier, illustrerte han bøker og var ansatt ved Den kongelige danske porselensfabrikk fra 1894 og fram til sin død i 1928.

Lisbeth Bergh ble født i 1861. I årene 1885-88 var hun elev av Erik Werenskiold, Eilif Peterssen, Hans Heyerdahl og Christian Krohg. Hun malte landskapsbilder og var flere ganger vist på Høstutstillingen. Senere satset hun på å lage illustrasjoner for barn og er mest kjent for bokillustrasjoner av både egne og andres bøker. Bøkene ble særlig populære i Norge, men flere av dem ble utgitt også i andre land. Bergh underviste i tegning ved Frøken Bonnevies Pikeskole i Kristiania. Da skolen trengte plansjemateriale som illustrerte Norges næringsveier, tok Bergh oppdraget. I 1902 kom en serie på seks plansjer: Vaar, Sommer, Høst, En fjelldal, En sæter og Interiør fra en bondestue. Mellom 1912 og 1913 kom flere plansjer: Fra Kristiania havn, Et torv, En vestlandsfjord, Fra skjærgaarden, Makrelfiske, Tømmerhugst og Tømmerkjøring. Bergh lagde også mønstre for løvsagarbeider, anvisninger for å lage leker og møbler til dukkestuer, utklippsarbeider, kalendere og bokbind. Hun døde i 1927.

  • Tittel: Skoleplansjer
  • Kategori: Annet
  • Sted Sandnes skole
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Relaterte artikler