Flisevegg

Av Henrik Finne (1964)

Om kunstverket

Da Henrik Finne var ferdig med modellen til denne utsmykningen skrev Agderposten at "dette blir det første bygget i Norge som får kunst på veggen utført i teglstein. Det er en abstrakt parafrase over sirkelen og ellipsen, men Finne sier at barn lett forstår seg på abstrakt kunst".

Henrik Finne lagde også utsmykningen på fasaden av gamle Agder Teater i Kristiansand, og de to kunstverkene har klare likhetstrekk.

Henrik Finne

Les mer...

Relaterte artikler