Stilhistoriske plansjer

Av Marianne Brochmann Wildhagen

Om kunstverket

Denne samlingen av stilhistoriske plansjer til bruk i skolen er tegnet av Marianne Brochmann. De ble trykket ved Centraltrykkeriet i Oslo i 1967 og utgitt av H. Aschehoug & Co. Plansje nr. 1 Egypt Plansje nr. 3 Romansk stil Plansje nr. 4 Gotikk Plansje nr. 5 Tidlig renessanse Plansje nr. 6 Høyrenessanse Plansje nr. 7 Barokk Plansje nr. 8 Rokokko Plansje nr. 9 Empire Plansje nr. 10 Biedermeier Plansje nr. 11 1880-årene Plansje nr. 12 Funksjonalismen

Relaterte artikler