Skoleplansjer med bibelske motiv

Om kunstverket

Skoleplansjene var en del av anskuelsesundervisningen, en pedagogisk metode som fikk en viktig plass i skolen på slutten av 1800-tallet. De var aktivt i bruk helt frem til 1960-70 tallet da lysbildeframviseren, episkopet og etter hvert overheadprojektoren erstattet plansjene.
Da litografiet ble funnet opp i Tyskland i 1798 ble det mulig å masseprodusere bilder. Dermed var grunnlaget for masseproduksjon av skoleplansjer lagt. Tyskland ble en stor produsent og forsynte markedet for denne type undervisningsmateriell langt utover landets grenser. I norske plansjesamlinger er det et betydelig innslag av tyske plansjer, men også mange svenske da Sverige satset stort på hjemmeproduksjon fra 1920- til 1960-tallet. Noen av plansjene har en tittel som vises i presentasjonen. I noen tilfeller er også navnet på kunstneren bak originalene oppgitt. Disse er: Christenverfolgung ( Forfølgelse av kristne) av M. Molitor Jesu død av Julius Kronberg 1901. Trykket i 1949. Jesu himmelsfärd av Julius Kronberg 1903. Trykket i 1949. Den barnhärtiga samariten av Julius Kronberg 1903. Jesu uppståndelse av Julius Kronberg 1903. Trykket i 1949.

  • Tittel: Skoleplansjer med bibelske motiv
  • Kategori: Annet
  • Teknikk: Trykk
  • Sted Eydehavn skole
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Relaterte artikler