Naude bro

Om kunstverket

Naude bro er en steinhvelvbro over Lilleelv og markerer skillet mellom Asdal og Bjorbekk i Arendal kommune, tidligere Øyestad kommune. Broen er bygget av hugget stein i tørrmur, trolig i 1836, og hører med til den første generasjon av steinhvelvsbroer. Den har ikke et rett løp, men gjør en sving midtveis. Spennet er seks meter, og kjørebredden er 4,8 meter. Hvelvet er forsterket med betong, og det er også betong i føringsmuren, som er delvis gjenoppbygget på 1960-1970-tallet. Veien over broa var en del av Vestlandske hovedvei mellom Oslo og Stavanger frem til 1860-tallet. Da veinettet ble lagt om på 1960-tallet ble det slutt med biltrafikk over broa som i dag brukes av fotgjenger og syklister. Man tror at ordet «Naude» kommer ordet naud/naut som betyr kveg, da det tidligere gikk dyr på beite her. Kilde: Arendal byleksikon 2017

  • Tittel: Naude bro
  • Kategori: Natur
  • Sted Naudebroveien
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Se mer

Relaterte artikler