Det gamle politikammeret

Om kunstverket

Man tror dette huset er fra rundt 1710, og enkelte deler av huset kan være enda eldre. Det har en barokk byggestil der 2. etasje går litt ut over 1. etasje. Omkring 1800 fikk huset en ny inngangsportal og 60-70 år senere var turen kommet til vinduene. Politikammeret er bygget på fjell i bakkant. Fronten ble lagt på et fundament av bolverk som skulle hindre grunnen bak fra å gli ut i sjøen.

I 1975 var politikammeret i svært dårlig stand. Deler av bolverket var råtnet opp, og forkanten av huset hadde sunket nesten en meter. Det nordøstlige hjørnet steg og sank i takt med tidevannet. Det ble støpt nye fundament og hele huset ble jekket opp til sitt opprinnelige nivå. Huset har fått tilbake sin originale okergule farge. Politikammeret var privat eid fram til 1877. Da ble det solgt til kommunen og brukt som politikammer fram til 1941. I 1924 ble politikammeret fredet, men vedtaket ble opphevet i 1965.

Kilde: Byvandring i Arendal 1993

Relaterte artikler