Medmennesker

Av Sverre Høvren Johnsen (1981)

Om kunstverket

Bak på bildet står det bl.a.: "I 1981 - Det internasjonale år for funksjonshemmede- ble det fra sparebankene tatt et initiativ for å få reist et internatbygg for 50 døve småpiker på Nuffield Døve- og Blindeskole, Jaffna, Sri Lanka. Til dekning av sluttfinansieringen ble det loddet ut internt i sparebankene 6 eksemplarer av relieffet "MEDMENNESKER". Relieffet har således allerede gjort en innsats på det menneskelige plan".

I forbindelse med oppdraget skrev kunstneren bl.a.: "Når jeg arbeidet med mitt utkast, var det mennesker jeg tenkte på. Vi er alle forskjellige det være seg hudfarge eller størrelse, men vi er alle mennesker. Jeg har derfor laget et utkast som jeg har kalt "MEDMENNESKER" - en miniatyrutgave av jordens befolkning hvor selv lyset som treffer relieffet, gir en forskjellsbehandling. De figurer som symboliserer menneskene er alle forskjellige, og noen kommer alltid bakerst i køen - fra helse til velstand."

Sverre Høvren Johnsen

Les mer...

Relaterte artikler