Kanalgården

(1961)

Om kunstverket

Dette bygget i funkisstil sto ferdig i 1961. Det er tegnet av det lokale arkitektkontoret Ugland & Thorne og byggherre var det nyopprettede Statens bygge- og eiendomsdirektorat. Her holdt statlige funksjoner som post, politi og rettsvesen til og huset fikk navnet Statens hus. Bygningen ligger med hovedfasaden mot Kanalplassen, som tidligere gikk under navnet Posthusplassen. På 2010-tallet flyttet disse etatene ut og huset har gjennomgått store ombygninger innvendig og rommer i dag bl.a. øvingslokaler for kulturskolen og matbutikk. Byggets fasade ble fredet i 2014.

Arkitekt Ugland & Thorne tegnet en rekke bygninger over hele landet. l Arendal står de bak Sjømannskolen fra 1957, Saga kino fra 1938 og de eldste delene av Aust-Agder-Arkiv fra 1957 og Aust-Agder museet fra 1964.

Relaterte artikler