Månedens kulturminne juli 2010: Bomsholmen fløtingsmuseum

Om kunstverket

Bomsholmen er et temamuseum som forteller om tømmerfløtingens historie og livet på Nidelva. Muséet ligger ved Røed i Øyestad og er et kulturminne som omfatter flere bevarte bygninger. Dette gjelder Tauhuset, Lønningshuset og Mannskapsbrakka. Noe av bommen er også bevart. Muséet med tilhørende bygninger ligger idyllisk like ved elvebredden.

Det ble fløtet tømmer på Nidelva fra 1500-tallet til 1970. Trelasthandelen var en viktig næring for Arendalsregionen. Tømmerfløting var en viktig virksomhet i Arendalsvassdraget nederst i Nidelva. Tømmer ble fløtet helt fra Telemark og videre nedover til Nidelva ved Arendal.

Ved Asdal bom (Storbommen) i Øyestad ble tømmeret holdt tilbake og sortert før det ble fraktet videre til forskjellige eiere. Grunnen til at bommen ble lagt akkurat her, var trolig at elva er så smal at det er mulig å sperre den ­og samtidig så dyp at det ikke ble for stri strøm.

Utstillingen på muséet omfatter kar, gjenstander, modeller og foto. Muséet viser også jevnlig videofilm av fløtingen. Arbeidet ved bommen var et typisk sesongarbeid. Det begynte på forsommeren når tømmeret kom ned, og varte til juletider. Det var ofte det samme mannskapet som kom igjen år etter år. En del av fløtemannskapet drev med fiske eller skogsarbeid i vinterhalvåret.

Øyestad Historielag overtok muséet til bevaringsformål da tømmerfløtingen tok slutt i 1970. Historielaget har i mange år gjort svært mye dugnadsarbeid med vedlikehold av bygninger og drift av muséet som har et bryggeanlegg hvor det er fint å legge til med båt. Det er fine bademuligheter langs Nidelva.

Tekst av Sølvi Haraldstad Christensen

  • Tittel: Månedens kulturminne juli 2010: Bomsholmen fløtingsmuseum
  • Kategori: Annet
  • Sted Bomsholmen
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Relaterte artikler