Månedens kulturminne august 2010: Kløckers hus/Arendal bymuseum

(1826)

Om kunstverket

Kløckers hus ble bygd som privatbolig i 1826 av tollinspektør Johannes Nicolai von Kløcker. Kløcker var adelsmann og ridder av Dannebrogsordenen. Han flyttet inn i huset med sin familie. Tyholmenområdet bestod den gang av holmer, skjær og kanaler. Her bodde en rekke av byens familier som drev handel og skipsfart. Ved Kløckers hus gikk en bro over et sund som ble kalt Smalsundet til Tollbodholmen ved Kløckers kontor. Kløcker rev et eldre hus på tomta. Noen mindre bygninger på baksiden ble beholdt. Disse ble innlemmet i det nye huset. Kløckers hus er godt bevart. Det ble fredet i 1894. Huset var i Kløckerfamiliens eie fram til 1982. Da ble det overtatt av Stiftelsen Kløckers Hus.

Stilart/bygningsdetaljer

Huset er i empirestil. Det er tydelig preget av den samtidige byggestilen i København. Det er bygget i tre, men det er sannsynligvis storbyens murbygninger som har vært forbilde for utformingen av huset.

Utstillinger/krambod

Deler av huset er åpent for publikum. Det gjelder ballsalen i 3. etasje, museums-utstillingene i 2. etasje og Kramboden. Ballsalen benyttes som møtelokale, selskapslokale og lokale for kulturskolen. Husets andre etasje inneholder Bymuseet. Her finner man en utstilling som viser et velstående borgerhjem fra byens glanstid på 1800-tallet. Dette ble mulig da familien Fürst testamenterte mye innbo til huset. I Bymuseet finnes også Matrosens hjem som viser et vanlig matroshjem i perioden 1860-1920. I første etasje finnes Kramboden og kontoret. Interiøret i Kramboden er flyttet fra en landhandel ved Tvedestrand. I Kramboden er det forskjellige varer for salg, herunder lokalhistoriske skrifter og bøker, drops m.m. Fra tid til annen er det også ferske bakervarer fra museets egen bakerovn.

Tekst av Sølvi Haraldstad Christensen.

  • Tittel: Månedens kulturminne august 2010: Kløckers hus/Arendal bymuseum
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1826
  • Stil: Empire
  • Sted Nedre Tyholmsvei
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Relaterte artikler