Månedens kulturminne juli/august 2012: Eydehavnmuséet

Om kunstverket

Historikk

I perioden 1911-1914 ble bedriftene Arendal Smelteverk A/S og Det Norske Nitridaktieselskap (Nitriden) etablert i Stokken i Moland, etter initiativ fra Sam Eyde fra Arendal. Nitriden produserte aluminium. Arendal Smelteverk A/S produserte silisiumkarbid (SIKA). Disse bedriftene ble svært viktige i lokalsamfunnet, og mange flyttet til området for å få arbeid. Fabrikkene sysselsatte 700-­800 menn. Folketallet steg med 150 % på få år.

I 1916 var Nitriden den største aluminiumsbedriften i landet med en årsproduksjon på 5 500 tonn. Arendal Smelteverk A/S produserte silisiumkarbid av beste kvalitet, og var den første bedriften i Europa som produserte grønn sika. Områdene Nes og Staksnes i Stokken ble omdøpt til Eydehavn den 13. juli 1912.

Muséet

I perioden 1913­-1916 ble det bygget tolv murgårder i Nesbyen på Eydehavn som arbeider­- og funksjonærboliger for de ansatte ved Nitriden. Disse murgårdene hadde meget god standard for den tiden, de var direkte moderne. I hver leilighet var det innlagt strøm og vann. Det var også vannklosett i kjelleren. Vannklosett var ikke vanlig blant befolkningen på denne tiden.

Nitriden ble nedlagt i 1975. Daværende Moland kommune overtok murgårdene i Nesbyen på Eydehavn. Kommunen vedtok at en av bygningene, en firefamiliesbolig, skulle omgjøres til museum for industristedet Eydehavn. En av leilighetene i denne murgården ble restaurert og innredet slik en arbeiderbolig kan ha sett ut i 1920-­årene. Bygningen rommer også samlinger som vitner om stedets historie, arbeiderkulturen på 1900­-tallet og de to bedriftene.

Eydehavnmuséet har skiftende utstillinger, omvisninger og vandringer. Eydehavnmuséet ble åpnet for publikum 6. juli 1982. Kåre Engbråthen var en av drivkreftene til opprettelsen av muséet.

Tekst av Sølvi Haraldstad Christensen

Kilde: Arendal kommunes arkiver

  • Tittel: Månedens kulturminne juli/august 2012: Eydehavnmuséet
  • Kategori: Annet
  • Sted Nesheim skole
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Relaterte artikler