Månedens kulturminne mai 2011: Krigsminnesmerket på Bråstad

Om kunstverket

Kvelden 30. mars 1945 lettet RAF-flyet Short Stirling LJ888 fra Shepherds Grove i England. Flyet var på sitt 16. tokt lastet med våpen, utstyr og sprengstoff. Hensikten med toktet var flyslipp over Norge, mottaker var Distrikt 17 av Milorg. Målet var Droppsone 318 ved Damtjern, 35 km vest-sør-vest for Larvik. Kodenavnet var «BIT 20». Innflyvningen skulle skje mellom Arendal og Tvedestrand. Mot slutten av krigen var det over 300 000 tyske soldater i Norge. De norske hjemmestyrkene lå i dekning «på skauen» og trengte forsyninger. Det engelske flyvåpenet RAF utførte de fleste slippoppdragene over Norge. Totalt over 700 slipp forsynte hjemmestyrkene med store mengder utstyr, våpen og mat i årene 1942-45. Det ble også sluppet 245 agenter i fallskjerm. Slippene ble organisert fra England, og foregikk i september-mai på netter med god sikt og fullmåne. Det gjorde navigeringen lettere, og det var enklere å finne slippstedet. Flytypen var et fire-motors bombefly, ombygd for transportoppdrag. Desarmeringen av flyene skulle få negative følger for fly på slippoppdrag. For å øke lasteevnen og aksjonsradius var all bevæpning bortsett fra haleskytset fjernet. Flyene var derfor svært sårbare og kunne nesten ikke forsvare seg. Det gjaldt også Short Stirling LJ888. Da flyet kom inn mot kysten ved Tvedestrand ble det angrepet av tyske nattjagere med radar og tung bevæpning. Stirlingen ble et lett bytte. Flyet svingte av mot vest over Austre Moland. Det begynte å brenne over Longum og styrtet i Bråstadskogen i Øyestad med en voldsom eksplosjon. Besetningen på seks omkom. Ytterligere fire Short Stirling fly og et HP Halifax ble skutt ned og styrtet mellom Arendal og Risør våren 1945. To ble skutt ned ved Arendal. Halifaxen styrtet ved Torungen og Short Stirling LJ925 i Hølen. Lokalbefolkningen på Bråstad mente at de britiske flyverne burde få en skikkelig begravelse. Ole og Anders Seljåsen tok initiativet til dette. Det ble søkt om tillatelse fra tyske og norske myndigheter og 7. april fant begravelsen sted på Bråstad ved pastor Rikstad. En stor forsamling sympatiserende nordmenn møtte fram. Kistene ble senere flyttet til Arendal kirkegård hvor det står tre støtter med navn på to av flybesetningen på hver.

Flybesetningen

Besetningen om bord på Short Stirling LJ888 var seks britiske unge menn: Derrick Vivian Catterall, 21 år, pilot Thomas Louitt Brunton, 22 år, telegrafist John Richard Cross, 20 år, skytter Reginald Sergius Paul Harding Klimanek, 23 år, dropper Paul Montefiore Myers, 20 år, flymaskinist George Sidney Reed, 30 år, navigatør

Krigsminnesmerket

Minnesmerket består av flere deler plassert ved og inne i Bråstadhuset og ved selve styrtstedet i skogen. Det står et minnesmerke ved Bråstadhuset. Der er også en del av propellvingen. Minnestøtten ble reist av Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avd. Arendal og avduket i 1984. Utstillingsmonteren i Bråstadhuset viser effekter fra flyet, bilder og andre gjenstander. På styrtstedet i Bråstadskogen står det en minnetavle med informasjon og et minnesmerke med en del av flyets understell som ble tatt vare på av de som kom til styrtstedet. Det ble avduket med en minnehøytidelighet i 2003. Minnesmerket ble oppført av NROF i samarbeid med grunneier Terje Espeland, Bråstad historielag og lokalbefolkningen på Bråstad.

Beliggenhet/Tilgjengelighet

Minnestøtten står på venstre side, like ved Bråstadhuset. Monteren inne i huset kan ses etter avtale med Bråstad historielag. Minnesmerket i Bråstadskogen når man ved å følge gang- og sykkelveien ca. 170m mot Libru. Kryss Frolandsveien og gå videre på den private veien. Det er skiltet og merket innover til krigsminnet. Turen tar ca. 30 min. Bråstad speidergruppe og Bråstad historielag merker og rydder stien til minnesmerket.

Tekst av Sølvi Haraldstad Christensen Kilder: Bråstad historielags arkiv Stein Vyrje: Luftkrigens minnesmerker

  • Tittel: Månedens kulturminne mai 2011: Krigsminnesmerket på Bråstad
  • Kategori: Annet
  • Sted Bråstad

Relaterte artikler