Månedens kulturminne desember 2012: Barbu kirke

Av Jacob Wilhelm Nordan (1880)

Om kunstverket

Barbu kirke ligger i Barbu sogn i østre del av gamle Arendal. Den har en flott og dominerende beliggenhet på en høyde ovenfor den gamle bebyggelsen i Barbu. Fra kirketrappa er det praktfull utsikt mot Galtesund, Torungene og videre utover havet.

Historikk

Barbu hørte tidligere til kirkesognet Holt og Tromøy og beboerne måtte til Tromøy eller Holt for å få utført kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og begravelser. Veien var lang og kunne være farlig på ulike årstider og medførte båtskyss og hesteskyss. En kortere kirkevei ville gjøre tilværelsen enklere for folk flest i Barbu,­ som andre steder. Det var derfor ønskelig med en ny kirke på fastlandet.

I 1878 ble Barbu kommune og Barbu kirkesogn opprettet. I 1879 ble grunnsteinen til nytt kirkebygg lagt ned av amtmann Bonnevie, og i 1880 ble kirken innviet. Kirkeloven av 1851 krevde at kirker skulle romme minst 1/3 av menigheten. Denne bestemmelsen og det faktum at det ble opprettet mange nye sogn, førte til at det ble bygget mange kirker i siste halvdel av 1800-tallet i Norge. En del av landets fremste arkitekter ble hyret inn som rådgivere for kirkedepartementet. Arkitekten for Barbu kirke var Jacob Wilhelm Nordan.

Bygning/interiør

Barbu kirke ble bygget i nygotisk stil som langkirke. Den ble murt i rød tegl uten murpuss utvendig. Innvendig hadde den kalkede vegger og en heller enkel stil. Kirken hadde imidlertid orgel allerede før den var ferdig. Dette takket være Orgelforeningen som også sørget for at døpefont, alterutstyr og lamper kom på plass. Alterbildet «Jesus i Getsemane» ble malt av Anna Stephansen og henger nå i gravkapellet. Den opprinnelige døpefonten befinner seg nå på Aust­-Agder kulturhistoriske senter. Den ble i sin tid laget av en lokal skipshåndverker fra Barbu som var kjent for sine gallionsfigurer. I dag har kirken grå murpuss utvendig.

Kirken er malt og restaurert innvendig ved flere anledninger, sist i 2011. I 1980 ble alt treverket ådret slik det var opprinnelig. I 1950 fikk kirken ny altertavle, takket være en gave. Den er malt av Axel Revold og viser en flåte på opprørt hav med Kristusmotiv. Det ble regnet for å være et passende motiv i sjøfartsbyen Arendal. Orgelet ble erstattet med et nytt i 1940. I koret henger et bilde fra 1600­-tallet, dette har også Kristusmotiv. Barbu kirkeforening har gitt glassmalerier, lysekroner og brudestoler.

Arkitekten

Jacob Wilhelm Nordan (1824-­1892) var opprinnelig dansk, men kom til Norge som barn. Han tok utdannelse i Christiania på den Kgl. Tegneskole med bl.a. Johannes Flintoe som lærer. Etter hvert ble han byggeleder for Oscarshall hvor han utmerket seg med ornamentmodellering på en så imponerende måte at kong Oscar 1. ble oppmerksom på ham. Det førte til at Nordan fikk gratiale til å studere ved Kunstakademiet i København. Han tok eksamen der og fikk reisestipend til Bayern og Østerrike. Nordan var fast konsulent for Kirkedepartementet i byggesaker. Han tegnet 96 kirker og ble den arkitekten i Norge som tegnet flest kirker. Han ble også regnet for å være den kommunale arkitekten i Christiania og er kjent for skolene han tegnet på Sagene, Hammersborg og Møllergata samt kirker på Kampen og Sofienberg. Mest kjent er Nordan for hovedpolitistasjonen i Møllergata 19 og arkadene ut mot Youngstorget. Hans byggestil var vanligvis nøktern og dempet.

Nåtid

I Arendal har Nordan satt varige spor med Barbu kirke som er ett av byens kjente landemerker sett fra både land og sjø. I tillegg til sin funksjon som kirke for den østre del av gamle Arendal, er Barbu kirke også et utmerket konsertlokale. Kirken har status som særlig verneverdig i Riksantikvarens register over kulturminner.

Tekst av Sølvi Haraldstad Christensen

Kilder: Wikipedia

Karl Ragnar Gjertsen

Våre kirker: norsk kirkeleksikon

Norske kirkebygg

På kirkevandring i Aust­-Agder

Jacob Wilhelm Nordan

Les mer...

Relaterte artikler