Uten tittel

Av Tormod Ropstad (2004)

Om kunstverket

Ropstads arbeider er en del av den offentlige utsmykningen av Plankemyra bo- og omsorgssenter.

Relaterte artikler