St. Franciskus Xaverius kirke

Av Arkitektkontoret Ugland & Thorne (1954)

Om kunstverket

Den katolske kirken i Norge etablerte en menighet i Arendal i 1911 under ledelse av sogneprest Karl Kjelstrup. Den hellige Frans Xavier var en spansk misjonær som levde i det 16. århundre, og ble valgt til kirkens og menighetens vernehelgen. I starten hadde menigheten bare to medlemmer, men den vokste raskt. Menigheten overtok familien Høeghs tidligere herskapsvilla på toppen av Tyholmen. Her vokste det fram et lite katolsk samfunn med kirke, forsamlingshus, skole og hospital. Bygningsmassen besto av en sveitservilla, et langt og smalt uthus, et stort lysthus og noen mindre bygninger. Lysthuset ble ombygget til kapell og senere kirke. Menigheten holdt til her fram til 1954 da den eksisterende murkirken sto klar. Denne kirken ble bygget på i 2010 etter tegninger av arkitekt Kjell Jensen. I dag er det rundt 180 sitteplasser i kirken.

Sognet omfatter kommuner øst i Agder pluss Fyresdal og Nissedal i Telemark, og har i dag medlemmer fra 67 ulike nasjoner. Menigheten hører inn under Oslo Katolske Bispedømme.

I 1911 åpnet menigheten det første moderne sykehuset i Arendal. Sykehuset var i drift i ulike bygninger helt til starten av 1970-tallet og ble hele tiden drevet av St. Franciskus Xaveriussøstrene.

I 1913 åpnet en katolsk skole med to elever i en liten bod som ble kalt «Villa Julie». Elevtallet vokste, og snart flyttet skolen inn i uthuset. I 1936 ble en helt ny skole tatt i bruk. Denne er i sin tur erstattet av dagens barneskole. St. Franciskus skole har plass til 250 elever på barne- og ungdomstrinnet.

Kilder:

stfx.no

menigheten.stfx.no

Arendal byleksikon 2017

  • Arkitekt:
  • Tittel: St. Franciskus Xaverius kirke
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1954
  • Beskrivelse teknikk/medie Kirken er bygget i mur
  • Sted Kirkebakken
  • Plassering Kirken ligger på toppen av Kirkebakken ved Tyholmen vgs. og St. Franciskus skole
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Arkitektkontoret Ugland & Thorne

Les mer...

Relaterte artikler