Engene kirke

Av Wilhelm Hanstein (1849)

Om kunstverket

Fra gammelt av var Øyestad gamle kirke den eneste kirken i Øyestad sogn som opprinnelig besto av hele kyststrekningen fra Arendal sentrum til litt forbi Grimstad. I tillegg hørte skogstrekningene rundt Nidelva opp til Nelaug med. Mange av sognebarna hadde veldig lang kirkevei, og man ønsket etter hvert å reise flere kirker i sognet. I 1879 ble representanter fra Nedenes og Natvig i Øyestad og Birketveit i Fjære enige om å reise en felles kirke. En pengeinnsamling gjorde at man i 1880 hadde 10 307 kroner til disposisjon.

Samtidig var Grimstad kirke til salgs. Den var oppført av tømmermester Hans Henrik Struck fra Christiania etter tegninger av arkitekt Wilhelm Hanstein som hadde gått i tømmerlære hos den samme Struck. Kirken ble innviet som Grimstad kirke i 1849, men ble snart for liten for en by i vekst. Skipsreder Jørgen Bang kjøpte kirken for 8 000 kroner og solgte den videre til kirkekomiteen på Nedenes for samme pris. Han ga dessuten 1 000 kroner til det videre arbeidet med kirken. Terje Johan Nilsen stilte med tomt til både kirke og kirkegård på Nedenesengene. I 1881 sto kirken ferdig på sitt nye sted og den ble innviet 1. februar 1882. Navnet ble Nedenesengene kirke eller kapell. Rent formelt er den et kapell, men den kalles vanligvis Engene kirke. Den var i privat eie til en gang på 1940-tallet da Øyestad og Fjære kommuner overtok ansvar for drift og vedlikehold. Fjære trakk seg ut da det kom en arbeidskirke på Fevik i 1976.

Kirken er en laftet langkirke. Det som ligner tverrskip i hver ende av skipet, er trappehus. De har markante takutstikk med slak vinkel og alle kirkens tak har lignende vinkler. Det sies at det er påvirkning fra villa-arkitekturen fra tiden da kirken ble bygd. Den går for å være Sørlandets første sveitserhus. Inne i kirken er det 480 sitteplasser.

Innvendig har kirken gallerier i vest og fremover langs sidene. Interiørets opprinnelige farger i grålige og gråfiolette toner ble gjenskapt ved restaureringen i 1990, etter Riksantikvarens anbefalinger. Da kirken ble flyttet fra Grimstad, fulgte inventar som prekestol, benker og trolig også altertavlens omramming med. Alterbildet er fra 1937 og malt av Leonard Rickhard d.e. Pengene til alterbildet ble samlet inn av speidere. Orgelet ble bygget av det tyske firmaet E.F. Walcker i 1959, og de to kirkeklokkene kom fra Olsen Nauen klokkestøperi i 1881.

Kilder:

"På kirkevandring i Aust-Agder" av Bjarne Karsten Nenseter 1992

www.norske-kirker.net

Wilhelm Hanstein

Les mer...

Relaterte artikler