Bjorbekk kirke

Av Johan Christoff Reuter (1884)

Om kunstverket

Byggingen av Bjorbekk kirke var omstridt i sin samtid. Øyestad gamle kirke på Rykene hadde i flere hundre år vært hovedkirke for et stort område som i tillegg til Øyestad inkluderte Fjære, Grimstad, Froland og Hisøy. Befolkningsveksten var større i andre deler av sognet enn i Øyestad og Fjære, Grimstad og Froland ble skilt fra Øyestad i 1845 og 1849. Hisøy fikk egen kirke i 1849. Dermed ble Øyestad gamle kirke liggende i en mindre befolket utkant av sognet.

Mens diskusjonene om en eventuell ny kirke pågikk, ble dessuten Grimstad gamle kirke flyttet til Nedenesengene. Mange mente at enda en kirke ville være en for stor skattebyrde for kommunens innbyggere.

Bygdas sagnomsuste lensmann med det særegne navnet Julius Cæsar Lobes spilte en viktig rolle i arbeidet for en kirke nærmere der folk bodde. Det første av en rekke møter ble holdt i 1871. Det ble vurdert for og imot om kirken skulle ligge på øst- eller sydsiden av Nidelva. Da Nedenesengene kirke ble en realitet i 1882, var østsiden det eneste gjenværende alternativet. Lobes kunne tilby gratis tomt på gården Bjorbekk, og bygging ble endelig vedtatt i 1882. Lobes ville dessuten selge en tomt til kirkegård i tilknytning til kirken hvis han fikk egen kirkestol og «en Familie Begravelse efter eget Valg af Størrelse og Sted».

For å spare penger «lånte» kirkekomitéen tegningene til Stokken kirke som var ferdig i 1879. Arkitekten var J.C. Reuter. Da han i etterkant forlangte penger for denne ekstrabruken av tegningene, fikk han blankt nei. Tegningene til Stokken kirke ble også brukt til Færvik kirke på Tromøya.

Bjorbekk kirke ble oppført av byggmester Brynjulfsen fra Risør og kostet 40 000 kroner. Kirken ble vigslet den 23. juli 1884. Kristoffer Gunstensen snekret både altertavlens omramming, prekestolen, døpefonten og en klokkerstol da kirken var ny. Altertavlen var opprinnelig et gult kors på blå bunn. Til jubileet i 1934 fikk altertavlen et bilde malt av Leonard Rickhard d.e.

Kirken er en langkirke i bindingsverk med tårn ved inngangen i nordøst, rektangulært skip og et mangekantet kor omgitt av sakristier. Kirken har 650 sitteplasser. Dette er en treskipet kirke med gallerier over sideskipene samt ved inngangen. De opprinnelige interiørfargene skal ha vært ganske dystre og kirken var enkelt utstyrt, men opp gjennom årene har kirkeforeningen anskaffet vaser av sølv, tepper, utstyr til sakristiene m.m. Kirken ble restaurert i 1969-70 og malt innvendig i lyse farger utvalgt av overlærer Anders R. Andersen ved Statens Kunst- og Håndverksskole. I korvinduene er glassmaleriene laget av Veslemøy Nystedt Stoltenberg i 1996.

Kirken manglet orgel ved innvielsen, men i 1888 "arvet" de orgelet fra den gamle Trefoldighetskirken i Arendal da den nåværende Trefoldighetskirken ble bygd. Orgelet ble bygget av Claus Jensen i 1876 og senere restaurert. De to kirkeklokkene ble støpt i 1884 av firmaet som i dag heter Olsen Nauen klokkestøperi. Klokkene ble en del dyrere enn antatt fordi det ble brukt mer sølv enn planlagt, men til gjengjeld har klokkene en vakker klang. På midten av 1990-tallet ble det installert automatisk ringing. Omtrent samtidig ble klokketårnet forsterket fordi det svaiet så mye at det en stund var ringeforbud.

Den opprinnelige kirkegården er utvidet flere ganger, og strekker seg nå et stykke nordøstover fra fylkesveien. Det er oppført et gravkapell nær veien som går forbi kirken. I 1984 ble et nytt område sørvest for kirken også tatt i bruk som kirkegård. I begynnelsen gikk kirken under navnet Øiestad, idet gamlekirken var «Øiestad gamle kirke». I dag er navnet Bjorbekk kirke og den er hovedkirke i Øyestad sogn.

Kilder:

"På kirkevandring i Aust-Agder" av Bjarne Karsten Nenseter 1992

www.norske-kirker.net

Johan Christoff Reuter

Les mer...

Relaterte artikler