Austre Moland kirke

(1673)

Om kunstverket

Austre Moland kirke ble opprinnelig bygget som langkirke i tømmer og innviet i 1673. Sannsynligvis sto det en kirke på samme sted før den. Det skal være omtalt en kirke i 1576 som ble revet i 1633.

Kirken fra 1673 var liten, og den ble ombygget og utvidet til korskirke i 1779. Byggmester den gang var Beint Gundersen Skjævestad. I den anledning fikk kirken nytt tårn med hovedspir og fire mindre spir. Det er bygd av Ole Nilsen Weierholt fra Austre Moland. Han er også mester for baldakinen over hovedinngangen, alterpartiet med en rikt utskåret ramme og krusifikset over alterbildet. Man antar det er inspirert av billedskjærer Christian Suchow's altertavle i Holt.

Ole Nilsen Weierholt var klokkersønn fra Austre Moland, født «til den syndige verden Anno 1718 den 29. desember klokken 6 over midnatt» som hans far skrev. Weierholt begynte som tømmermann og treskjærer i hjembygda, men endte som Sørlandsrokokkoens mester som satte sitt preg på mange av kirkene i området. Han utførte omfattende arbeider også i kirkene i Flosta, Tromøy, Dypvåg, Søndeled og Risør. Kong Christian VII gav Weierholt et sølvbeger med inskripsjonen: «Bevis på Belønning og videre Oppmuntring for Ole Nilsen Weierholt's rare Flid og konstige Arbeide 1774». Det var likevel en annen molending, Niels Fløystad, som skar Christian VII's monogram og løvene på korskillebjelken.

Interiøret med skyer og engler i taket ble malt av Anders Grundesøn Løwe i 1797 for 300 riksdaler, mens hans malersvenn Nils Christensen malte alle bildene av gallerifrontenes profeter og apostler. Kirken er en av få med malt dekor rundt vinduene på ytterveggene. I våpenhuset er navnene på prestene i Austre Moland malt på søylene. Kirkeklokkene er fra 1752 og 1754 og støpt av Jakob Jørgen Rendler som var klokkestøper i Kristiansand. Det fargerike og særegne interiøret forsvant da kirken ble panelt og malt i 1870-årene. Menigheten glemte imidlertid ikke det vakre interiør kirken hadde hatt, og interessen for å restaurere kirken tilbake vokste med tiden. I 1922 laget restaureringskonsulent Finn Krafft en plan for arbeidet. Under hans ledelse ble kirken tilbakeført slik den var før arbeidene i 1870-årene. De gamle kirkebenkene med dører ble montert tilbake på plass og det fargerike interiør hentet fram på nytt. Kirken ble pusset opp igjen i 1961 og har 485 sitteplasser.

Austre Moland hørte i flere hundre år til det store Holt prestegjeld, men i 1747 ble Austre Moland og Tromøy utskilt som eget prestegjeld. Selv om Tromøy var hovedsognet het prestegjeldet Austre Moland, antageligvis fordi sokneprestens bolig lå i kapellangården der. I 1878 ble Barbu og Stokken - Tromøy sogns fastland - skilt ut. Barbu ble eget sogn og Stokken anneks til Austre Moland. Fra 1992 hører hele prestegjeldet til Arendal kommune.

Kilder:

wikipedia

«På kirkevandring i Aust-Agder» av Bjarne Karsten Nenseter 1992

  • Tittel: Austre Moland kirke
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1673
  • Sted Molandsveien
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler