Uten tittel

Av Asger Jorn (1973)

Om kunstverket

Navnet "Kestner-Gesellschaft" og "Hannover 1973" er trykket inn i papiret.

Kunstforeningen Kestner Gesellschaft ble etablert i Hannover i 1916. Den er oppkalt etter August Kestner (1777-1853) som var sentral i byens kunstneriske og kulturelle liv. Bakgrunnen var at det var vanskelig å få vist kunst andre steder enn på de etablerte kunstmuséene og - galleriene. Det gjaldt særlig samtidskunst.
Målet for den nye kunstforeningen var å vise internasjonal samtidskunst, og den var virksom til 1936. Da forlangte myndighetene at direktøren skulle avskjediges fordi han var av jødisk opprinnelse. Styret avviste kravet og stengte heller virksomheten.
Kestner Gesellschaft åpnet på nytt i 1948, og er i dag en av de største kunstforeningene i Tyskland med 1500 m² utstillingsareal.

Asger Jorn

Les mer...

Relaterte artikler