Firenze

Av Bela Sziklay

Om kunstverket

Bildet ble i 1979 gitt i gave til daværende Solhaug Aldershjem.

Relaterte artikler