Motiv fra Åmli

Av Halvor Øy (1946)

Om kunstverket

Platen som maleriet er malt på har et annet, påbegynt maleri på baksiden.

Halvor Øy

Les mer...

Relaterte artikler