Barbu skole

(1911)

Om kunstverket

Barbu ble egen kommune i 1878 og omkranset Arendal by. Det var en folkerik kommune hvor det bodde mange arbeidsfolk som jobbet for virksomheter som var eiet av borgere som bodde i bykjernen i Arendal. Etter krakket i 1886 ble derfor Barbu rammet ekstra hardt da tallet på arbeidsledige steg kraftig. På 1890-tallet tok Barbu kommune initiativ til å slå sammen de to kommunene - mot Arendal ønske. Etter et Stortingsvedtak var sammenslåingen et faktum i 1902.

For den nye Arendal kommune sto bygging av en ny Barbu skole høyt på prioriteringslista. Den eksisterende folkeskolen i Barbu var liten i forhold til elevtallet og manglet utearealer, håndarbeidsrom, sløydsal, gymsal, skolekjøkken og andre fasiliteter som en byskole skulle ha. I 1912 sto en ny folkeskole klar på det som den gang ble kalt Fanteheia.

I 1980 flyttet folkeskolens elever og lærere til Moltemyr skole. Skolen ble påbygd og ombygd og Arendal Handelsskole flyttet dit i 1985. I dag brukes skolebygningen som en del av Arendal videregående skole.

I 1918-19 herjet spanskesyken. Man antar at rundt 6 000 personer i Arendal, dvs. 50-60 % av byens befolkning, var syke i løpet av oktober-november 1918. Barbu var det området som ble hardest rammet. Av 155 arendalitter som døde av spanskesyken høsten 1918, kom 103 fra Barbu. Arendal helseråd beordret et provisorisk sykehus for spanskesyken på den nye Barbu folkeskole som dermed ble stengt som skole for en periode. Under 2. verdenskrig brukte tyske soldater i starten Barbu skole som forlegning.

Kilde: Aust-Agder arv 2018 Spanskesyken i Arendal 1918-1919 av Johnny Østreim

  • Tittel: Barbu skole
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1911
  • Sted Mølleheia

Se mer

Relaterte artikler