Munkehaugen skole

Av Nestor Georgius Thomassen (1872)

Om kunstverket

I 1868 var den 24 år gamle Nestor Georgius Thomassen ferdig utdannet arkitekt etter en lang læretid både i Kristiania og Tyskland. Samme år brant hele 94 hus i Arendal sentrum, og det ble mange oppdrag for arkitekter i den rike sjøfartsbyen. Thomassen flyttet til Arendal og kom til å sette sitt preg på byen. Hans bygninger preges av klassisistiske trekk og en rik bruk av puss og stukkdekor.

Thomassen fikk oppdraget med å tegne Munkehaugen skole. Det ble en stor skole med store rom med plass til opptil 40 elever i hvert. Bygget sto ferdig høsten 1872 og åpnet 6. januar 1873 under navnet Arendal almueskole. Skolen hadde 268 elever, mens det i 1913 hadde økt til hele 607 elever. Da var skolens navn dessuten endret til Arendal skole.

I 1964 flyttet skolen til Stinta. Bygningen på Munkehaugen ble deretter brukt til både realskole og handelsskole. I 1985 ble handelsskolen flyttet til Barbu og dermed var det slutt på perioden for Munkehaugen som skolebygning. I 1987 ble det vedtatt i kommuneplanen at bygget skulle brukes til kulturelle formål, og flere organisasjoner fikk tilgang til bygget. I 2022 solgte kommunen bygningen som i dag huser Munkehaugen kultursenter.

Kilde: avtrykk.no

Nestor Georgius Thomassen

Les mer...

Relaterte artikler