Bedehuset

Av Nestor Georgius Thomassen (1870)

Om kunstverket

Sjette juli 1868 ble det holdt stiftelsesmøte for "Arendals forening for indre Mission" i "Bedesalen" som var et rom i brødrene Schevelands hus i Vestregate. I vedtektene fra det første møtet heter det:

"Arendals Forening for indre Mission består af Medlemmer af den evangelisk-lutherske Kirke som ere komne overens om inden Arendals By at bringe sitt til Guds Riges Udbredelse der, hvor aandelig Vankundighed og moralsk Fordærvelse synes at kræve en mer udstrakt Sjælepleie end Kirken under sin nåværende Organisasion er i Stand til at yde."

Bare seks dager etter stiftelsesmøtet brøt den store bybrannen ut og 94 hus brant ned. Om det hadde vært smått med store møtelokaler før brannen, ble det ikke bedre etterpå. I 1869 fikk foreningen en gratis tomt i Vestregate og arkitekt Nestor Georgius Thomassen fikk oppdraget med å tegne Bedehuset som sto ferdig året etter. Det ble innviet 27. november 1870 og hadde hele 800 sitteplasser. Kongen innvilget en søknad om dispensasjon fra bygningsreglene som ikke tillot å bygge gavl mot gaten.

I 1913 kjøpte foreningen også nabogården og der ble det bl.a. kjøkken og vaktmesterbolig. Senere fikk også Indremisjonen sine kontorer der. Interiøret i Bedehuset har gjennomgått flere forandringer, men fasaden mot Vestregate er den samme som da huset ble bygd.
I 2001 kjøpte Frelsesarméen huset og Indremisjonsselskapet flyttet til Havstad Bedehus. De to foreningene ble slått sammen og heter i dag Arendal Normisjon, Havstad Bedehus.

Nestor Georgius Thomassen

Les mer...

Relaterte artikler