Metodistkirken

(1871)

Om kunstverket

Nye trossamfunn slår rot

Forbudet mot lekmannsforkynnelse ble opphevet i 1842, og i 1845 kom Dissenterloven. Da måtte man ikke lenger være ordinert prest for å forkynne, og det ble tillatt å opprette menigheter utenfor statskirken. På 1860- og 70-tallet ble det etablert flere nye, kristne menigheter i Arendal og kristendommen kom til å stå sterkt i samfunnet.

I 1863 kom barken Jupiter hjem til Arendal fra Amerika. På havna i New York hadde kaptein Peder Josephsen og mannskapet besøkt John Wesley, en skute som var oppkalt etter metodismens grunnlegger. Skipet fungerte som misjonsstasjon på havna i New York, og både kapteinen og deler av mannskapet opplevde en åndelig vekkelse. Deres hjemkomst til Arendal ble starten på metodistbevegelsen i Arendal.

I starten ble det holdt møter om bord i Jupiter og i private hjem. Tross skepsis og trusler, fortsatt virksomheten å vokse. Det ble snart behov for et eget forsamlingshus, og i 1867 ble det kjøpt en tomt i Østregate. I mai året etter ble Arendal metodistkirke stiftet som en av mange dissentermenigheter i Norge i siste halvdel av 1800-tallet.

Metodistenes møter trakk fulle hus. I 1871 kunne menigheten endelig flytte inn i det nye kirkebygget i Østregate som hadde plass til 500 mennesker. Menigheten hadde da 142 medlemmer og var en av de største metodistmenighetene i landet. I 1878 var medlemsmassen steget til 262. Menigheten drev også søndagsskole, en forening for unge menn og kvinneforening. I 1876 ble det etablert sangkor og orkester. Kirken huset Europas største ungdomsforening med mange hundre medlemmer på begynnelsen av 1900-tallet.

I 2011 flyttet menigheten ut av lokalene i Østregate da det ikke lenger ble godkjent som forsamlingslokale. I 2014 ble lokalene solgt.

Kilder:

kulturminnesok.no

avtrykk.no

  • Tittel: Metodistkirken
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1871
  • Sted Østregate
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Se mer

Relaterte artikler