Den gamle frikirken

Av Johan Christoff Reuter (1879)

Om kunstverket

I siste halvdel av 1800-tallet ble det opprettet flere frikirkemenigheter i Norge, delvis skyldtes det misnøye med sammenblandingen av stat og kirke med en kontrollerende statskirke og prestenes dominerende autoritet.

I løpet av 1877 og 1878 ble det organisert frimenigheter i Arendal, Halden, Risør, Kristiansand og Oslo. I 1878 møttes utsendinger fra menighetene i Arendal for å etablere Frikirken som et kirkesamfunn. Dette var mulig etter at Dissenterloven av 1845 gav andre kristne trossamfunn enn Den norske kirke lov til å etablere seg i Norge.

Frikirken ble bygget i 1879 i Barbuklev og hørte den gang til Barbu kommune. Frikirken holdt til i dette bygget helt til menigheten flyttet inn i nytt bygg i 2004. Siden 2004 har bygget vært kjent som Kjerka kulturverksted.

Kilder: wikipedia

Johan Christoff Reuter

Les mer...

Relaterte artikler