Sandvigodden fyr

Om kunstverket

Når Arendal kalles byen med «de tvende fyr», tenker man gjerne på fyrene Store og Lille Torungen. Men samtidig med at disse ble bygget, startet arbeidet med å få et fyr i uthavna Sandviga på Hisøy. Det var lokale skipsredere som tok initiativ til byggingen, da de mente det ville lette innseilingen gjennom Galtesund og videre inn til Arendal.

Fyret på Sandvigodden ble tent samtidig med Store Torungen fyr og Lille Torungen fyr i 1844, og er dermed Arendal og Galtesunds tredje innseilingsfyr. Senere kom også Lille Skottholmen fyr, lenger nord i Galtesund. Det bodde en fyrvokter med familie på Sandvigodden fyr frem til det ble nedlagt i 1934. Da ble en automatisert fyrlykt satt opp i ett nytt tårn ved siden av det opprinnelige fyret, mens fyrbygning, uthus og båtnaust ble solgt til privatpersoner. Fyrvokterbolig med fyrtårn, nyere fyrlykt, bryggerhus og naust ble fredet i 1997 etter lov om kulturminner.

Kilde: Per Roger Lauritzen, Norsk Fyrforening

  • Tittel: Sandvigodden fyr
  • Kategori: Annet
  • Sted Sandvigveien
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Se mer

Relaterte artikler