Familien Fürsts gravsted

Om kunstverket

Det var lenge vanlig at velstående borgere kunne bli gravlagt under kirkegolvet. På slutten av 1700-tallet innså man at dette medførte stor smittefare, og i 1805 forkynte en kongelig forordning at praksisen skulle opphøre. Samtidig ble det stadig vanligere at velstående borgere etablerte lystgårder med store hageanlegg litt utenfor byene, og Arendal var intet unntak. Stedet som i dag er kjent som Kokkeplassen ble bygget i 1796 og fikk navnet Marienlund. Året etter ble stedet solgt til Christoffer Fürst som var stempelpapirforvalter og kjøpmann. Han var dessuten en av Arendals største skipsredere og satt godt i det økonomisk. Familien Fürst hadde sitt byhus på Tyholmen og Marienlund ble brukt til landsted og avlsgård for husdyr.

Man kunne søke kongen om å få etablere private gravsteder i friluft tilknyttet familiens lyststeder, og disse ble gjerne anlagt i parkene som omga eiendommene. I 1800 fikk Christopher Fürst kongelige bevilling til å etablere et familiegravsted på Marienlund. Gravstedet ble anlagt i en stor park med utsiktspunkter, dammer, stier, beplantninger og alléer som hørte til gården. I 1817 godkjente også Norges nye regjering gravstedet. Det ble likevel ikke formelt innviet før i 1846 da Maren Otte Fürst ble gravlagt, på tross av at andre familiemedlemmer da allerede var stedt til hvile der. Det opprinnelige gravstedet besto av en opphøyd gråsteinsmur omkranset av et støpejernsgitter med port. Selve gravmonumentet var fra København og laget av gråblå og hvit marmor. Det var en høy, rektangulær søyle med en urne på toppen. På fronten sto det:

"Under disse Grönsvær hvile utfristede af Verdens Kümmer Hedenfarne Frender og Venner

Menneske dine Pligter ere mange et Blik til dette Marmor varsler dig at Livet forsvinder"

Vestlandske hovedvei ble lagt over Hisøy i årene 1874-81. Den skar tvers gjennom lindealléen som gikk fra Marienlund, forbi gravstedet og videre innover i parken. Senere er veien utvidet flere ganger, og i dag må man ta trappene fra Vesterveien og gå forbi gravstedet før man ser det som er igjen av alléen på den siden av veien. Etter Arendalskrakket i 1886 gikk Marienlund og parkområdet med gravstedet ut av familien Fürsts eie. Urnen til Johannes Dødeloff Fürst ble likevel satt ned der i 1957 som den siste.

Etter hvert ble gravstedet utsatt for både tidens tann og hærverk. Det var lenge snakk om å frede det, men det ble til sist flyttet til Arendal kirkegård. En nyere stein markerer nå hvor monumentet sto.

Kilde: "Fra gård til gudshus. Hisøy kirke 150 år" av Olav Rune Ekeland Bastrup og Ulrik Sissener Kirkedam

Relaterte artikler