Tangen allé og steinmur

Om kunstverket

Tangen allé går fra Tangen gårds brygge i Nidelva til Vesterveien. Den er rundt en kilometer lang og anlagt i 1807 - 09 av Ole Abraham Falck Ebbell som overtok eiendommen i 1795. Den besto av over 250 linde- og bøketrær.

De lange steinmurene ble bygget på samme tid. Under Napoleonskrigen 1807-09 opprettet den samme Ole Abraham Falck Ebbel for egen regning et kystvernkompani med 32 menn. Han skal selv ha utrustet, kommandert og eksersert troppene. Steingjerdene langs alléen ble etter sigende bygget av svenske og engelske krigsfanger. De skulle tjene som brystvern for skyttere hvis det kom til trefninger og skuddveksling. Man fryktet nemlig at fiendtlige fartøy skulle ta seg opp Nidelva og angripe Arendal "bakfra".

Kilde: Fra gård til gudshus av Olav Rune Ekeland Bastrup og Ulrik Sissener Kirkedam

kulturminnesøk.no

  • Tittel: Tangen allé og steinmur
  • Kategori: Natur
  • Sted Tangen allé
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Se mer

Relaterte artikler